جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب طلا در لغت نامه دهخدا

آب طلا

[طِ / طَ] (اِ مرکب) آب زر. || آب اکليل. و رجوع بکلمهء طلا شود.

کلمات مشابه