جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب طبریه در لغت نامه دهخدا

آب طبریه

[بِ طَ بَ ري يَ] (اِخ)رجوع به آب تبريه شود.

کلمات مشابه