جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب طبرستان در لغت نامه دهخدا

آب طبرستان

[بِ طَ بَ رِ] (اِخ) رجوع به آب تبرستان شود.

کلمات مشابه