جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب صورت در لغت نامه دهخدا

آب صورت

[بِ رَ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) آب دست و روي شستن.

کلمات مشابه