جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبشینه در لغت نامه دهخدا

آبشینه

[نَ] (اِخ) نام محلي کنار راه ملاير بهمدان ميان گنجيه و سنگستان بفاصلهء 77 هزار گز از ملاير.

کلمات مشابه