جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب شیب در لغت نامه دهخدا

آب شیب

(اِ مرکب) رهگذر آب با شيب بسيار. و خود آن آب را نيز گويند.

کلمات مشابه