جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب آهنج در لغت نامه دهخدا

آب آهنج

[هَ] (نف مرکب) آب آهنگ.

کلمات مشابه