جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب شور در لغت نامه دهخدا

آب شور

[بِ] (اِخ) نام يکي از سه آبراههء رود طاب در حدود فارس، و نام ديگر آن آب شولستان است.

کلمات مشابه