جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبشن در لغت نامه دهخدا

آبشن

[شَ] (اِ) سعتر. آويشن.

کلمات مشابه