جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبشن در لغت نامه دهخدا

آبشن

[بِ شَ] (اِ) در بعض فرهنگهاپيراهني که بر داماد پوشند آمده است.

کلمات مشابه