جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبش خاتون در لغت نامه دهخدا

آبش خاتون

[بِ] (اِخ) دختر اتابک سعدبن ابي بکر از سلغريان. او پس از هلاک سلجوقشاه در 666 ه . ق. پادشاهي فارس يافت و بميل هلاکو با منکوتيمور ازدواج کرد، و به سال 685 در تبريز درگذشت، و بمرگ او سلسلهء سلغريان منقرض گرديد.

کلمات مشابه