جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبشتنگاه در لغت نامه دهخدا

آبشتنگاه

[بَ / بِ تَ] (اِ مرکب)نهفتن گاه. || مبرز. مستراح :
نه همي بازشناسند عبير از سرگين
نه گلستان بشناسند ز آبشتنگاه.
قريع الدهر (از فرهنگ اسدي، خطي).

کلمات مشابه