جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبشتن در لغت نامه دهخدا

آبشتن

[بَ / بِ تَ] (مص) نهفتن. پنهان کردن.

کلمات مشابه