جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبشتگه در لغت نامه دهخدا

آبشتگه

[بَ / بِ گَهْ] (اِ مرکب) آبشتگاه.

کلمات مشابه