جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبشت در لغت نامه دهخدا

آبشت

[بَ / بِ] (ص) نهفته. پنهان. || جاسوس.

کلمات مشابه