جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب شبی در لغت نامه دهخدا

آب شبی

[بِ شَبْ بي] (ترکيب وصفي، اِ مرکب) آب معدني که در آن شَبّ يا زاج باشد.

کلمات مشابه