جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبش احمدلو در لغت نامه دهخدا

آبش احمدلو

[بِ اَ مَ] (اِخ) مرکز بلوک گرمادوز قرجه داغ به آذربايجان.

کلمات مشابه