جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبش در لغت نامه دهخدا

آبش

[بِ] (ع ص) آنکه پيرامون و پيشگاه خانهء کسي را بطعام و شراب آرايد.

کلمات مشابه