جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبسنگ در لغت نامه دهخدا

آبسنگ

[سَ] (اِ مرکب) آبزن.

کلمات مشابه