جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبسنج در لغت نامه دهخدا

آبسنج

[سَ] (اِ مرکب) آبزن.

کلمات مشابه