جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبسکند در لغت نامه دهخدا

آبسکند

[بِ کَ] (اِخ) نام قريه اي نزديک سردارآباد بکردستان.

کلمات مشابه