جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبسرد در لغت نامه دهخدا

آبسرد

[سَ] (اِ مرکب) آبسر.

کلمات مشابه