جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبسرد در لغت نامه دهخدا

آبسرد

[بِ سَ] (اِخ) نام محلي بر کنار راه خرّم آباد به بروجرد ميان چغلوندي و بروجرد، و فاصلهء آن تا خرم آباد 7600 گز است.

کلمات مشابه