جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبسر در لغت نامه دهخدا

آبسر

[سَ] (اِ مرکب) آبسَرد. لرزانک گونه که از آب گوشت يا آب کله پاچه کنند(1).
(1) - بکار بردن اين کلمه بجاي ژلاتين بي تناسب نمي نمايد.

کلمات مشابه