جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبسته در لغت نامه دهخدا

آبسته

[بَ تَ / تِ] (ص) آبست. زمين راست کرده براي زراعت.

کلمات مشابه