جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبستنگاه در لغت نامه دهخدا

آبستنگاه

[بِ تَ] (اِ مرکب) در بعض فرهنگها به معني آبشتنگاه و خلوت خانه و طهارتخانه و خلاخانه نوشته اند و بيت قريع الدهر را چنانکه براي آبشتنگاه، براي اين کلمه نيز شاهد آورده اند.

کلمات مشابه