جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبستن کردن در لغت نامه دهخدا

آبستن کردن

[بِ تَ کَ دَ] (مص مرکب) احبال. (زوزني). القاح.

کلمات مشابه