جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبسالان در لغت نامه دهخدا

آبسالان

(اِ مرکب) جِ آبسال :
همان شيپور با صد راه نالان
بسان بلبل اندر آبسالان.(ويس و رامين).

کلمات مشابه