جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبسال در لغت نامه دهخدا

آبسال

(اِ مرکب) باغ. حديقه :
همي تابد ز چرخ سبز عيوق
چو آتش بر صحيفه يْ آبسالي.ناصرخسرو.

کلمات مشابه