جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب آورد در لغت نامه دهخدا

آب آورد

[وَ] (ن مف مرکب، اِ مرکب)آب آورده. خاشاک و جز آن که دريا يا رود و يا سيل با خود آرد و آن را عرب جفاء (صراح) و جفال و حميل گويند.

کلمات مشابه