جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب ساب کردن در لغت نامه دهخدا

آب ساب کردن

[کَ دَ] (مص مرکب)مصحف آب ساي کردن. در اصطلاح بنايان، املس و لغزان کردن کنار آجري با ساييدن آجري ديگر بر او که پياپي به آب فروزنند.

کلمات مشابه