جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبژ در لغت نامه دهخدا

آبژ

[بِ] (اِ) سرشک آتش. || نام گياهي که آن را بومادران گويند. (شمس اللغات). و رجوع به آبيد و آبيز شود.

کلمات مشابه