جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب زه در لغت نامه دهخدا

آب زه

[زِهْ] (اِ مرکب) آبي که از کنار چشمه يا رود و تالاب و امثال آن زِهَد يعني ترابد و آن را زه آب نيز گويند. نزيز.

کلمات مشابه