جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب زلال در لغت نامه دهخدا

آب زلال

[بِ زُ] (اِخ) آب زرد. نام يکي از دو آبراههء رود جراحي.

کلمات مشابه