جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب زرد در لغت نامه دهخدا

آب زرد

[بِ زَ] (اِخ) نام يکي از آبراهه هاي رود جراحي، و آن را آب زلال هم ميخوانند.

کلمات مشابه