جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبزده در لغت نامه دهخدا

آبزده

[زَ دَ / دِ] (ن مف مرکب)آب برافشانده. مرشوش. مرشوشه :
درِ سراي مغان رُفته بود و آب زده
نشسته پير و صلايي بشيخ و شاب زده.
حافظ.

کلمات مشابه