جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبزان در لغت نامه دهخدا

آبزان

(اِخ) رجوع به ابصان شود.

کلمات مشابه