جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبریس در لغت نامه دهخدا

آبریس

(اِ مرکب) (از: آب + ريس، ريشهء کلمهء ارز و رُز به معني برنج) آشام. آشاب. آب چلو.

کلمات مشابه