جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبریزه در لغت نامه دهخدا

آبریزه

[زَ / زِ] (اِ مرکب) علتي در چشم که پيوسته اشک از آن فروريزد. || مبال. مستراح. آبريز.

کلمات مشابه