جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب آلو در لغت نامه دهخدا

آب آلو

[بِ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب)آب که در آن آلو تر نهاده باشند.

کلمات مشابه