جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبریزش در لغت نامه دهخدا

آبریزش

[زِ] (اِمص مرکب) قطره قطره فروريختن آب از سقف و چشم و مانند آن.

کلمات مشابه