جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبریزان در لغت نامه دهخدا

آبریزان

(اِ مرکب) رجوع به آبريزگان شود.

کلمات مشابه