جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبریز در لغت نامه دهخدا

آبریز

(اِخ) نام محلي کنار راه خاش به چاه ملک ميان سامسور و چاه ملک به مسافت 192600 گز از خاش.

کلمات مشابه