جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبره در لغت نامه دهخدا

آبره

[رَ / رِ] (اِ) اَبره. رويه. ظهاره. آوره.

کلمات مشابه