جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبرومندی در لغت نامه دهخدا

آبرومندی

[بِ مَ] (حامص مرکب)عفت. عفاف. شرف. شرافت.

کلمات مشابه