جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبرومند در لغت نامه دهخدا

آبرومند

[بِ مَ] (ص مرکب) عفيف. شريف.

کلمات مشابه