جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب آشنا در لغت نامه دهخدا

آب آشنا

[شْ / شِ] (ص مرکب) آنکه شناوري داند. آنکه معرفت بسباحت دارد. سباح. شناگر. (فرهنگ اسدي) :
کسي کاندر آب است و آب آشناست
از آب ار چو آتش بترسد رواست.
ابوشکور.

کلمات مشابه