جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب روده در لغت نامه دهخدا

آب روده

[دَ / دِ] (اِ مرکب) قراقر. قرقر شکم. (فرهنگ اسدي، خطي).

کلمات مشابه