جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبروداری در لغت نامه دهخدا

آبروداری

[بِ] (حامص مرکب) صفت و چگونگي آبرودار.

کلمات مشابه