جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبرودار در لغت نامه دهخدا

آبرودار

[بِ] (نف مرکب) صاحب آبرو. متعفف. بااعتبار. ارجمند و بامناعت.

کلمات مشابه